Abi Zemlje

Abi trenutno pruža pristup liječnicima u sljedećim zemljama:

 • Hrvatska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Francuska
 • Njemačka
 • Italija
 • Španjolska

Uskoro dostupno:

 • Argentina
 • Australija
 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Brazil
 • Kanada
 • Čile
 • Kina
 • Kolumbija
 • Češka Republika
 • Egipat
 • Estonija
 • Finska
 • Grčka
 • Mađarska
 • Indija
 • Indonezija
 • Irska
 • Izrael
 • Japan
 • Koreja
 • Meksiko
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Novi Zeland
 • Pakistan
 • Filipini
 • Poljska
 • Rumunjska
 • Rusija
 • Singapur
 • Slovačka
 • Švedska
 • Tajland
 • purica
 • Sjedinjene Američke Države
 • Ukrajina