Abi Zemlje

Abi trenutno pruža pristup liječnicima u sljedećim zemljama:

 • Hrvatska

 • Francuska

 • Italija

 • Njemačka

 • Portugal

 • Španjolska

 • Ujedinjeno Kraljevstvo

Uskoro dostupno:

 • Argentina

 • Australija

 • Austrija

 • Belgija

 • Bugarska

 • Brazil

 • Kanada

 • Čile

 • Kina

 • Kolumbija

 • Češka Republika

 • Egipat

 • Estonija

 • Finska

 • Grčka

 • Mađarska

 • Indija

 • Indonezija

 • Irska

 • Izrael

 • Japan

 • Koreja

 • Meksiko

 • Nizozemska

 • Norveška

 • Novi Zeland

 • Pakistan

 • Filipini

 • Poljska

 • Rumunjska

 • Rusija

 • Singapur

 • Slovačka

 • Švedska

 • Tajland

 • purica

 • Sjedinjene Američke Države

 • Ukrajina