Online Trening za Doktore

Stranica 1 od 10

 

Ovo je online trening za doktore koji žele koristiti Abi. Za proći kroz ove upute, neće vam biti potrebno više od 7 minuta.


 
 

Što je Abi?

Abi je usluga koju vam omogućava Abi Global Health, poduzeće registrirano u Irskoj. Cilj nam je omogućiti pristup medicinskim i zdravsvenim savjetima korisnicima širom svijeta, koristeći mobilnu tehnologiju.

Abi je ime chat sučelja koje prima pitanja korisnika, šalje ih doktorima i zatim ih prosljeđuje natrag korisnicima. Tehnički, Abi je umjetno inteligentni chatbot koji koristi tehnologiju obrade prirodnog jezika kako bi pretvorila ljudski jezik u naredbe koje računalo može shvatiti te na taj način upravljati uslugom.