Što se događa jednom kada aktivirate AbiPro?

Stranica 4 od 10


 
 

Jednom kada ste aktivirali Abi, dobit ćete poruke koje će vas pozvati da odgovorite na pitanja Abijevih Korisnika. Kako bi vam pružili kontekst, poruka će sadržava osnovne informacije o Korisniku (Dob, Spol, Lokacija, Nacionalnost).

Iznos koji će vam biti isplaćen također je prikazan. Pitanje uvijek stigne u obliku poruke, ali na isto se može odgovoriti putem poruke ili telefonskog poziva, ovisno o tome što je Korisniku draže (detalji ispod).

new-question.png