Sadržaj odgovora i stil izražavanja

Stranica 6 od 10


Stil izražvanja

Želimo da doktori koriste razborit i blag način izražavanja u svojim odgovorima. Nakon tisuće slučajeva, znamo da naši Korisnici, baš kao i većina ljudi, ne vole kratke i oštre odgovore, čak ni onda kada sam Korisnik pruža informaciju korištenjem skraćenog “SMS stila izražavanja”. Kao primjer, naši najuspješniji doktori započinju svoje rečenice sa “Žao mi je što se ne osjećate dobro” ili “Hvala vam na pitanju”. Završavaju svoje odgovore sa “Nadam se da vas je ovo umirilo” ili “Nadam se da ćete se uskoro osjećati bolje”, što naši Korisnici uistinu cijene.

Sadržaj odgovora

Vaš bi odgovor trebao biti isključivo informativan, kako bi pomogli korisnicima s njihovim sumnjama vezanim uz zdravlje. Od vas se ne očekuje postavljanje dijagnoza ili tretmana osim u slučaju kada vam je izričito očito i uvijek objasnite da su opcije dane u skladu s pruženim i vama dostupnim informacijama.

Budući da pacijent ostaje anoniman, nikakva pacijent-doktor odnos nije uspostavljen. Pacijentu je jasno objašnjeno da je Abi usluga koja ima isključivo informativnu svrhu.