Odgvori putem poruke

Stranica 7 od 10


Poruke su po svojoj prirodi kraće nego pozivi, ali to ne znači da nije potrebno iskazati ljubaznost ili obazrivost prema Korisniku. Od vas očekujemo da odgovorite na pitanja koje je Korisnik postavio, ali također da mu pružite olakšanje ukoliko je Korisnik zabrinut. Također, ukoliko savjetujete pacijenta, molim vas da pružite kontekst i podržavajuću informaciju.

Kada primate pitanje na koje morate odgovoriti putem poruke, prikazat će vam se 3 opcije. Na vama je da odaberete onu koja vam je draža i da pritisnete odgovarajuću tipku:

  1. Odgovori na pitanje (Pritisnite Odgovori)

  2. Pitaj pacijenta da pojasni svoje pitanje, u slučaju da su vam potrebne dodatne informacije (Pritisnite Pojasni)

  3. Ignoriraj pitanje na koje ne želite odgovoriti (Pritisnite Preskoči)

 
answer-clarify-skip.jpg